34º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 2023

Comité Organizador


Coordinadora: Dra. Carmen Vidal Pan
     
Miembros: Dra. Margarita Armisén Gil
  Dra. Susana Cadavid Moreno
  Dra. Sara López Freire
  Dra. Teresa González Fernández
  Dr. Carmen Marcos Bravo
  Dra. Paula Méndez Brea
  Dra. Virginia Rodríguez Vázquez